Werkwijze kinderen/jongeren

Werkwijze volwassenen

Verkennend gesprek

We bespreken kort de hulpvraag. Dit kan telefonisch of via e-mail. Voel je je goed bij mij, dan plannen we een intakegesprek.

Intakegesprek

We plannen een gesprek met de ouders,  om dieper in te gaan op het probleem. Hier verzamel ik informatie om een ruim beeld te krijgen. Dit gesprek duurt ongeveer een uur.

Coaching

De coaching kan van start gaan. We gebruiken verschillende technieken om het probleem aan te pakken. Een sessie duurt ongeveer 50 minuten. 

Coaching kan in de praktijk of online!

Evaluatiegesprek/oudergesprek

Er volgt nog een evaluatiegesprek met de ouders. Ook een tussentijds oudergesprek kan. Elk traject verloopt uiteraard anders en is aangepast aan de noden van het kind en zijn ouders.

Verkennend gesprek

We bespreken kort de hulpvraag. Dit kan telefonisch of via e-mail. Voel je je goed bij mij, dan plannen we een intakegesprek.

Coaching

De coaching kan van start gaan. We gebruiken verschillende technieken om het probleem aan te pakken. Een sessie duurt

ongeveer 50 minuten. 

Coaching kan in de praktijk of online!

Tarieven 

Intakegesprek: 45 euro

Coachingsessie: 45 euro

Evaluatiegesprek: 45 euro

Verslagen: 30 euro

Coaching kan ook online, tarieven zijn dezelfde. 

Indien je een afspraak niet nakomt zonder 24 uur op voorhand te annuleren, wordt de sessie in rekening gebracht.

  • Facebook
  • Instagram
Contact

Ann Driesen

Neerhofstraat 38

2300 Turnhout

0486/024514

ANNderscoaching@gmail.com