Werkwijze kinderen/jongeren

Werkwijze volwassenen

Eerste contact

Dit kan telefonisch of via e-mail. Schets even kort de hulpvraag. Samen bekijken we of je bij mij terecht kan. 

Intakegesprek

We plannen een gesprek met de ouders,  om dieper in te gaan op het probleem. Hier verzamel ik informatie om een ruim beeld te krijgen. Dit gesprek duurt ongeveer een uur.

Eerste contact

Dit kan telefonisch of via e-mail. Schets even kort de hulpvraag. Samen bekijken we of je bij mij terecht kan. 

Intakegesprek
We plannen een gesprek om dieper in te gaan op het probleem.  In dit gesprek verzamel ik informatie om een ruimer beeld te krijgen. 

Therapiesessies

De therapie/coaching kan van start gaan. We gebruiken verschillende technieken om het probleem aan te pakken. Een sessie duurt ongeveer 50 minuten. 

Met kinderen en jongeren werk ik het liefst in de praktijk!

Therapiesessies

De therapie/coaching kan van start gaan. We gebruiken verschillende technieken om het probleem aan te pakken. Een sessie duurt

ongeveer 50 minuten. 

Dit kan in de praktijk of online!

Evaluatiegesprek/oudergesprek

Er volgt nog een evaluatiegesprek met de ouders. Ook een tussentijds oudergesprek kan. Elk traject verloopt uiteraard anders en is aangepast aan de noden van het kind en zijn ouders.

Tarieven 

Intakegesprek: 50 euro

Therapie/coaching: 50 euro

Evaluatiegesprek: 50 euro

Verslagen: 30 euro

Coaching kan ook online, tarieven zijn dezelfde. 

Indien je een afspraak niet nakomt zonder 24 uur op voorhand te annuleren, wordt de sessie in rekening gebracht.