top of page
ACT-annderscoaching.jpg

ACT

ACT of acceptance and commitment therapy is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie die zich richt op acceptatie, mindfulness en waarden gedreven acties.

ACT biedt concrete technieken aan om:

  • Om te gaan met moeilijke gevoelens en gedachten. 

  • Je in contact te brengen met dingen die echt belangrijk zijn voor jou in het leven (je waarden)

  • Het helpt je om haalbare doelen te stellen en daar ook voor te gaan, ondanks alle oordelen en angsten die er zijn.

Bij ACT leer je om gedachten en emoties te accepteren in plaats van er tegen te vechten. Door acceptatie ontstaat er ruimte om met moeilijke gedachten en gevoelens om te gaan. 

 

Bewust worden van het hier-en-nu en in het moment blijven, is een belangrijke methode bij ACT om je zo minder te laten meeslepen door negatieve gedachten en gevoelens. We kijken naar wat echt zinvol is in ons leven en nemen toegewijde acties die in de lijn liggen van onze waarden, ook al brengt dit ongemak met zich mee. Door deze actie te ondernemen, kan je een zinvol en bevredigend leven leiden en de weg van jouw hart volgen. 

 

Ik werk met ACT voor volwassenen. Voor kinderen werk ik met het ACT4kids model. 

bottom of page